Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

1. Dataansvarlig

Aalbæk Badehotel A/S, cvr. nr. 35381805  er dataansvarlig.

Aalbæk Badehotel A/S  kontaktoplysninger er:

Aalbæk Badehotel A/S, Skagensvej 42, 9982 Aalbæk. Tlf. +45-98489022 – aalbak@aalbak-gl-kro.dk

Kontaktperson: Ulla Mosich – ulla@aalbak-gl-kro.dk

Aalbæk Badehotel A/S håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Aalbæk Badehotel A/S indgår aftale med gæster, kunder og leverandører om levering – køb og salg – af forskellige serviceydelser og produkter.

Når en gæst/kunde, bestiller og køber én eller flere af Aalbæk Badehotels  serviceydelser, og som led heri afgiver sine personoplysninger til Aalbæk Badehotel, giver denne samtidig sit samtykke til, at gæstens/kundens/leverandørens personoplysninger kan behandles af Aalbæk Badehotel.

Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører til Aalbæk Badehotel afgiver til virksomheden i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler med Aalbæk Badehotel.
2. Aalbæk Badehotels  indsamling af personoplysninger

Personoplysninger indsamles af Aalbæk Badehotel på følgende vis:

 • Når en gæst/kunde – eller en repræsentant for denne – vælger at indhente tilbud på og/eller købe en af Aalbæk Badehotels  serviceydelser/produkter, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter eller serviceydelser til Aalbæk Badehotel
 • Fra B2B marked.
 • Gennem browser cookies og web beacons.
 • I forbindelse med brug af Aalbæk Badehotels digitale ydelser.
 • Ved deltagelse i Aalbæk Badehotels kunde/loyalitetsprogram og ved abonnement på Aalbæk Badehotels nyhedsbrev.
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.
 • Når leverandører indgår aftaler med Aalbæk Badehotel eller afgiver tilbud til Aalbæk Badehotel.

Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.

 

3. Oplysninger som Aalbæk Badehotel indsamler

Aalbæk Badehotel indsamler følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, samt andre almindelige ikke personfølsomme personoplysninger.
 • Betalingskortoplysninger – typisk som garanti for en reservation og til betaling af ophold.
 • Demografiske oplysninger.
 • Købshistorik herunder også brugen af Aalbæk Badehotel app og/eller andre digitale serviceydelser.
 • Brugen af Aalbæk Badehotels kunde/loyalitetsprogram.
 • Oplysninger fra Aalbæk Badehotels kundeundersøgelser.
 • Oplysninger fra eventuelle udbudte konkurrencer
 • Oplysninger fra Aalbæk Badehotels sociale medier og andre digitale platforme tilhørende Aalbæk Badehotel.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om gæstens/kundens virksomhed og relevante kontaktpersoner.
 • Oplysninger om leverandørers virksomhed samt oplysninger om relevante kontaktpersoner og nøglepersoner herunder key accounts.

En gæst/kunde leverandør kan, frivilligt og efter eget valg give Aalbæk Badehotel yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for Aalbæk Badehotels betjening/servicering af gæsten/kunde/leverandøren, eller som den pågældende mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn.

Dette kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Andre helbreds- eller medicinoplysninger

Hvis en gæst/kunde/leverandør frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger opfatter Aalbæk Badehotel dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende.

Udover de oplysninger som Aalbæk Badehotel modtager direkte fra gæster/kunder /leverandører, vil Aalbæk Badehotel i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere oplysninger, som Aalbæk Badehotel har modtaget af tredjeparter, f.eks. et rejsebureau, en anden formidler eller en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat.

Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredjepart pligtig til at informere de pågældende gæster/kunder/leverandører om Aalbæk Badehotels vilkår og betingelser samt Aalbæk Badehotels persondatapolitik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.
4. Betaling med betalingskort  

Aalbæk Badehotel anvender Nets til indløsning af betalinger med betalings- og kreditkort.  Nets og Aalbæk Badehotel er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalingssystem (www.pbs.dk).

Ved bestillinger og bookinger gemmer Aalbæk Badehotel de oplysninger, som gæsten/kunden/leverandøren har givet, i indtil 6 måneder, hvorefter oplysningerne slettes.

Udover håndtering af bestillingen, bliver de afgivne oplysninger alene brugt, hvis en gæst/kunde/leverandør f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen.
5. Hvad er formålet med indsamlingen og behandlingen?

Aalbæk Badehotel indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med gæster/kunder/leverandører om levering af serviceydelser, f.eks. en overnatning, eller køb/salg af produkter eller ydelser.

Det er den enkelte aftales indhold/serviceydelsens karakter, som er bestemmende for, hvilke personoplysninger Aalbæk gl. Kro indsamler og behandler, og som er bestemmende for formålet med indsamlingen.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:

 • Behandling af gæsters/kunders booking og køb af Aalbæk Badehotels serviceydelser.
 • Behandling af leverandørers tilbud om – og salg – af produkter og ydelser
 • Kontakt til gæsten/kunden før, under eller efter dennes ophold.
 • Opfyldelse af gæstens/kundens anmodning om tilbud på eller køb af serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af Aalbæk Badehotels serviceydelser.
 • Tilpasning af Aalbæk Badehotels markedsføring og øvrige kommunikation.
 • Analyse af gæster/kunders/leverandørers brugeradfærd og markedsføring overfor disse
 • Tilpasning af Aalbæk Badehotels samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til gæster/kunder/leverandører.
 • Administration af gæsters/kunders/leverandørers relation til Aalbæk gl. Kro, herunder eventuel deltagelse i Aalbæk Badehotels kunde/loyalitetsprogram.
 • Opfyldelse af lovkrav, f.eks. krav om at registrere overnattende gæster efter udlændingelovgivningen og pasbekendtgørelsen.

6. Hjemmel – det juridiske grundlag – for behandlingen

Aalbæk Badehotel vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med Aalbæk Badehotel, som du en gæst/kunde eller en leverandør er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med hotelophold, mødeafvikling og/eller håndtering og opfyldelse af samarbejds- og leverandøraftaler.

Yderligere vil Aalbæk Badehotel behandle personoplysninger i forbindelse med booking forud for en overnatning, afvikling af møder, selskaber, konferencer mv. samt forud for indgåelse af leverandøraftaler.

I nogle tilfælde vil Aalbæk Badehotels behandling af personoplysninger finde sted som led i, at Aalbæk Badehotel forfølger en legitim/saglig interesse, som går forud for den gæstens/kundens/leverandørens (den registreredes) interesser.

En sådan legitim interesse, kan eksempelvis være udarbejdelse af statistik, kundeundersøgelser, markedsføring og analyse af generel gæste/kundeadfærd, som har til hensigt generelt at forbedre oplevelsen hos Aalbæk Badehotel og kvaliteten af Aalbæk Badehotels serviceydelser og produkter.

Hvis en gæst/kunde i forbindelse med dennes ophold/besøg hos Aalbæk Badehotel oplyser særlige personlige præferencer eller hensyn, herunder f.eks. helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, anvender Aalbæk Badehotel alene oplysningerne til at sikre, at der tages hensyn til gæstens/kundens personlige præferencer, dit helbred etc.

I nogle situationer modtager Aalbæk Badehotel personoplysninger fra tredjepart, f.eks. et rejsebureau, en agent eller lignende, bl.a. i forbindelse med gruppebookinger. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de pågældende gæster/kunder/leverandører om Aalbæk Badehotels vilkår og betingelser samt indholdet af denne persondatapolitik.

Aalbæk Badehotel er yderligere efter lov, jf. ovenfor under pkt. 5, forpligtet til at registrere forskellige oplysninger om overnattende gæster. Disse oplysninger skal gemmes i mindst ét år og højest to år.

7. Den registreredes rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen, har de registrerede (kunder/gæster/leverandører) forskellige rettigheder.

 • En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Aalbæk Badehotel behandler om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som Aalbæk Badehotel har om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som Aalbæk Badehotel har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som Aalbæk Badehotel ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Aalbæk Badehotel ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede.

Hvis nogle af de oplysninger, som Aalbæk Badehotel har om den registrerede er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af Aalbæk Badehotel. Dette gælder ikke for oplysninger, jf. ovenfor som Aalbæk Badehotel er lovmæssigt forpligtede til at gemme.

Muligheden for at anmode om sletning mv. kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder samt f.eks. af hensyn til muligheden for at håndhæve potentielle retskrav.

Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede Aalbæk Badehotel om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Aalbæk Badehotel er i besiddelse af.

En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Den registrerede kan også kontakte Aalbæk Badehotel, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Aalbæk Badehotel.

Skriftlig anmodning sendes til Aalbæk Badehotel, se kontaktoplysninger ovenfor under pkt. 1

Aalbæk Badehotel vil så vidt muligt indenfor 1 måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende denne til den registreredes postadresse.

Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil Aalbæk Badehotel vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og Aalbæk Badehotel vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Aalbæk Badehotel tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse eller som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af et nyt IT-system) eller som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger, eller i andre situationer hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

Sikkerhed og deling af personoplysninger

Aalbæk Badehotel beskytter den registreredes personoplysninger, og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun de personer/ansatte hos Aalbæk Badehotel, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger har adgang hertil.

Aalbæk Badehotel kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger.

Aalbæk Badehotel tager løbende backup de registrerede personoplysninger.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil Aalbæk Badehotel underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Aalbæk Badehotels sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.

Aalbæk Badehotel benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Aalbæk Badehotel indgår løbende databehandleraftaler med alle Aalbæk Badehotels leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt angår de registreredes personoplysninger.

Aalbæk Badehotel er i nogle tilfælde lovmæssigt forpligtede til at videregive personoplysninger eller forpligtede hertil som følge af en afgørelse fra en offentlig myndighed.

Aalbæk Badehotel sletter dine personoplysninger, når virksomheden lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede. Oplysninger gemmes i 12 måneder, hvorefter de slettes.

10. Cookies

Aalbæk Badehotel anvender cookies. Yderligere oplysning om Aalbæk Badehotels cookiepolitik kan indhentes her: www.aalbaek-badehotel.dk

11. Klage

Klage over Aalbæk Badehotels behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, BORGERGADE 28, 5, 1300 KØBENHAVN K, TELEFON 3319 3200 – E-MAIL dt@datatilsynet.dk